Most rurowy dla potrzeb instalacji odżużlania
Elektrownia Pątnów
Galeria
Opis realizacji

Lokalizacja: Elektrownia Pątnów I, Konin
Biuro prowadzące: WTW Engineering Sp. z o.o.

  • Realizacja: 2003 – 2004
Zakres
  • Projekt wykonawczy