Pozostałe obiekty
  • Przebudowa i remont wnętrza budynku usługowo-biurowego „Magdalena” ul. Szewska 8 we Wrocławiu – Projekt w trakcie realizacji
  • Remonty i przebudowy pomieszczeń na cele bankowe, CUKROBANK, CITIBANK-HANDLOWY
  • Remont i rozbudowa budynku dla potrzeb firmy MIRSKI+DITTRICH
  • Muzeum Regionalne, Oleśno
  • Adaptacja budynku drezyn na budynek socjalno-biurowy PKP, Strzelce Opolskie